EDI Information Package for Suppliers (ECR Poland '2005)

Mateusz Boruta 2010.09.29

Publication Date: 2005 Publication Language: Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Bluebook Companies involved: AHOLD, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, MAKRO, REAL, JERONIMO MARTINS DISTRIBUTION Author: n/a

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI
Elektroniczna wymiana danych to wymiana standardowo sformatowanych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów handlowych. Na rynku polskim już od kilku lat wdrażana jest ta technologia przede wszystkim przez duże sieci detaliczne.

Niniejszy dokument powstał w celu szczegółowego wyjaśnienia tych zagadnień, które były dotąd źródłem najczęściej popełnianych błędów. Opiera się on na dokumencie „Dobre praktyki EDI ” który powstał w wyniku prac Grupy ds. EDI przy ECR Polska. Rolą Grupy jest uzgadnianie i ujednolicanie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi. Zawarte tutaj wytyczne są respektowane przez wszystkich członków grupy ds. EDI tj: AHOLD, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, MAKRO, REAL, JERONIMO MARTINS DISTRIBUTION.

Niniejszy dokument omawia nastepujące zagadnienia: - przyjęte zasady identyfikacji towarów w komunikatach EDI - przyjęte zasady identyfikacji partnerów handlowych w komunikatach EDI - zasady dopasowania danych podstawowych.

Download in Polish