ECR Forum for Cooperation 2013 - Strategic Sessions / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012 Publication Language: English , Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Presentation Companies involved: ECR Polska, L'Oreal, Federacja Polskich Banków Żywności, Google Polska Author: n/a

Companies need to change their ways of making business if they want to stay on the top. The market has matured to the sustainable development and sustainability is no longer just a PR slogan.
Internet and mobile technologies are already in common use in trade, and their importance will only grow.
FMCG major corporations should expect the reduction in the supply of skilled management - every year there will be fewer university graduates, and they will be less interested in working for FMCG companies.
During the two strategic sessions the importance of cooperation between trading partners was stressed. The speakers showed the opportunities to reduce food waste and to achieve cost savings through sustainable development. Business leaders and mentors spoke about trends that will shape the FMCG market and affect the development of businesses.

__________

Firmy chcąc utrzymać się na ryku w długim okresie muszą zmienić swój sposób działania. Rynek dojrzał już do zrównoważonego rozwoju a sustainability przestało być tylko hasłem PR-owym.
Internet i technologie mobilne na dobre zagościły już w handlu, a ich znaczenie będzie rosło.
Duże korporacje FMCG muszą przygotować się na zmniejszenie podaży wykwalifikowanej kadry managerskiej – z roku na rok mniej będzie absolwentów studiów wyższych, mniejsze też będzie zainteresowanie pracą w korporacjach FMCG.
Podczas dwóch sesji strategicznych Forum Współpracy ECR Polska podkreślono znaczenie współdziałania partnerów handlowych, przedstawiono możliwości zmniejszenia marnotrawstwa żywności i osiągnięcia oszczędności poprzez zrównoważony rozwój. Liderzy i mentorzy biznesu opowiedzieli o trendach jakie kształtować będą rynek FMCG i wpłyną na rozwój biznesów.


Prelegenci / Speakers:

Jean Charles Bondy (Managing Director, L’Oreal Polska), Mateusz Boruta (Dyrektor Zarządzający, ECR Polska): ECR in Poland, 15th Anniversary… because good cooperation pays off!
Ahmed Elafifi (CEO, Coca-Cola HBC Polska): Our strategies, reflecting consumer / market changes, for sustainable growth together with our retail partners.
Marek Borowski (Prezes Zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności): Sposoby ograniczania strat żywności i fenomen logistyczny Banków Żywności.
Jerzy Cichostępski (Co-Chairman Supply Forum, ECR Polska): Wiodące trendy polskiego rynku FMCG – wnioski z Open Space Meeting.
Jonathan Scott (Koźmiński Univercity): Profiting from Sustainability.
Michał Kramarz (Head of Retail, Google Polska): Przyszłość handlu: Jak połączyć to, co najlepsze w sklepie z tym, co najlepsze on-line.
Andrzej Kurkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego): Szkolnictwo Wyższe w Polsce a rynek pracy.

____________

Filmy do prezentacji Michała Kramarza, Google Polska / Films from Michał Kramarz's presentation, Google Poland:

Film 1: Mall of America, http://www.youtube.com/watch?v=2DdEjaJHRyA
Film 2: Adidas & Intel, http://www.youtube.com/watch?v=lUwL8tMHRNc
Film 3 Adidas NEO Window Shopping, http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U   
Film 4: GORTZ, http://www.youtube.com/watch?v=uSn7c1uw1_A
Film 5: Burbery 121 Regent Stree, http://www.youtube.com/watch?v=CokbQWI_15U
Film 6: Take Business Inside, http://www.youtube.com/watch?v=bo9Vd-ABA8k
Film 7: Project Glass, One Day, http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4

15 years of ECR in Poland J.Ch.Bondy M.Boruta
Przyszlosc handlu M.Kramarz
Sposoby ograniczania strat zywnosci M.Borowski
Future value chain 2020 J.Cichostepski
Profiting from Sustainability J.Scott