ECR Forum for Cooperation 2013 - Supply Chain Efficiency Breakout Session / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012 Publication Language: English , Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Presentation Companies involved: Institute of Logistics and Wareousing, Carlsberg Polska, Nielsen, Lego, Sonoco, DHL Author: n/a

Efficiency in supply chains can be increased through effective cooperation between trading partners. Six case studies in this practical sessions showed real benefits of cooperation in the consolidation of warehouse space, the introduction of barcode data bars for private label retail chain, outsourcing of non core packaging and MRO, sales forecasting to prevent Out of Stock. The new ECR Poland and the Institute of Logistics and Warehousing project was presented – common benchmarking platform that allows fair comparison of key logistics’ indicators.

__________________


Wydajność w łańcuchach dostaw zwiększyć można poprzez efektywne współdziałanie partnerów handlowych. Sześć case study w tej sesji praktycznej wykazało rzeczywiste korzyści współdziałania w zakresie konsolidacji powierzchni magazynowych, wprowadzenia kodów kreskowych data bar dla produktów marki własnej sieci handlowej, outsourcingu procesów pakowania towarów i MRO, prognozowania sprzedaży w celu zapobiegania Out of Stockom. Przedstawiony został również nowy projekt ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania – platforma benchmarkingowa umożliwiająca rzetelne porównanie podstawowych wskaźników logistycznych.


Prelegenci / Speakers:

Marcin Dopierała (Regionalny Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska), Witold Grzesik (Kierownik Działu IT ds. Operacyjnych, Aniemex): Wdrożenie kodów kreskowych GS1 DataBar w grupie produktów marki własnej sieci Biedronka.
Karolina Kolińska (Kierownik Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania), Dariusz Krasoń (Manager ds. Logistyki, Carlsberg Polska): Powszechny barometr logistyczny - platforma benchmarkingowa ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Jarosław Bogusz (Global Account Manager, Nielsen Italy): Dostępność towaru w sieci (On Shelf Availability). Jak ograniczać Out of Stocki w celu zwiększenia sprzedaży? Przykłady z case studies.
Chris Hill (European Business Development Director, Sonoco Packaging Services): Full full Service: outsourcing non core packing activities – the LEGO experience.
François Mir (Directeur Supply Chain Organisation et Systemes, Carrefour Polska), Katarzyna Piątkowska (National Logistics Manager, Coca-Cola HBC Polska), Guilhem Vicaire (Poland Operations Director, FM Polska): The triple Win Model. How to optimize the supply chain from factory to consumer's basket.
Andrew Edwards (VP Business Development, DHL Supply Chain): MRO (Maintenance, repair, and operations) – why should you care? The unknown value.

Powszechny barometr logistyczny K.Kolinska D.Krason
MRO Why should you care A.Edwards
OSA Jak ograniczac OOS J.Bogusz
Outsourcing non core packaging Lego case Ch.Hill