ECR Forum for Cooperation 2013 - Legal Workshop / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012 Publication Language: Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Presentation Companies involved: BCKS Author: n/a

WARSZTAT PRAWNY: Prawne aspekty partnerstwa w łańcuchu dostaw.

Współdzielenie łańcucha dostaw (ang. shared supply chains) otwiera przed przedsiębiorcami szereg oczywistych korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów i redukcja wzajemnego ryzyka. Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych prawnych aspektów tej formy organizacji ciągów logistycznych, w szczególności ukazanie ewentualnych zagrożeń w zakresie zachowania poufności i tajemnicy handlowej przedsiębiorstw.

Prowadzący:  
Piotr Michałowski, Piotr Szwechłowicz (Aplikanci Radcowscy, Bobiński Ciepierski Kirchner Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska)

Prawne aspekty partnerstwa w lancuchu dostaw BCKS