ECR Forum for Cooperation 2013 - Financial Workshop / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012 Publication Language: Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Presentation Companies involved: Bank BGŻ Author: n/a

WARSZTAT FINANSOWY: Program „Finansowanie dostawców” – element budowania stabilnej bazy dostawców.

W relacjach Dostawca-Odbiorca zawsze występują nawzajem wykluczające się żądania dotyczące terminów płatności. Dostawca dostarczając towar chciałby uzyskać płatność jak najszybciej, natomiast Odbiorca najchętniej zapłaci po tym jak sprzeda wyprodukowane produkty.
Program Finansowania Dostawców to rozwiązanie finansowe pomagające w tworzeniu właściwych relacji między Dostawcą o Odbiorcą, pozwalające na rozwiązanie kwestii terminów płatności. Pozwala z jednej strony uzyskać właściwe termin płatności dla Odbiorcy, z drugiej Dostawca ma udostępnione finansowanie w terminach dogodnych dla niego.
Warsztat Finansowanie Dostawców dostarczył szczegółowej wiedzy na temat mechanizmów działania tego typu programów wraz z przykładami. Wskazano prawne i operacyjne aspekty funkcjonowania rozwiązania.

Prowadzący:
Jacek Jackowski (Dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Instytucjonalnej, Bank BGŻ)

Finansowanie Dostawcow J.Jackowski