Karty Oceny Palet wrsja 5, Październik 2013

Anna Kwiatek 2013.10.14

Publication Date: 2012 Publication Language: Polish Publication Country/Region: ECR Poland Publication Type: Tool Companies involved: PKN EPAL Author: Anna Jarzębowska-Kwiatek

Karty Oceny Palet - proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową.

Cztery karty zawierają kompendium wiedzy nt. palet:
- cechy prawidłowej palety (2 karty zielone) - cz. 1 zawiera informacje o cechach prawidłowych palet EPAL i EUR po 31 lipca 2013 r., cz. 2 zawiera tabele z oznaczeniami palet sprzed 31 lipca 2013 r.;
- uszkodzenia dopuszczalne (karta żółta) - zawiera zdjęcia i opisy dopuszczalnych uszkodzeń palet, które nie dyskwalifikują palet z obiegu;
- wady niedopuszczalne (karta czerwona) - zawiera zdjęcia i opis uszkodzeń palet, które dyskwalifikują je z obiegu.

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plakatów bądź broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane są palety - w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR, EPAL oraz POHiD.

Karty w formacie pdf umożliwiającym rozpowszechnianie dostępne są na stronie ECR Polska w zakładce "PALETY", pozycja "KARTY OCENY PALET (KOP)": http://www.ecr-all.org/poland/palety/karty-oceny-palet-kop/ . W celu uzyskania plików w rozmiarze i formacie drukarskim prosimy o kontakt z biurem ECR Polska.