The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Digital Shopper Environment

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Unilever , ENTER, Notamedia, Yandex-market, Groupon Russia, Qsoft
Author: Alexandr Bondarenko, Alexey Dmitriev, Sergey Oseledko, Alexey Avdey, Ivan Vladimirov, Mikhail Tokovinin

Digital Shopper Environment 
Current trends in mobile commerce and digital in Russia and worldwide.

Покупатель в Digital-среде 
Тренды в мобильной коммерции и “цифровых” коммуникациях в России и в мире.

Speakers/Докладчики:

 • Alexandr Bondarenko, CD Front-End Technologies Manager, Unilever Russia Ukraine Belorus; 
 • Alexey Dmitriev, Senior Partner, Director of Corporate Development, ENTER; 
 • Sergey Oseledko, General manager, Notamedia; 
 • Alexey Avdey, Project manager, Yandex-market;
 • Ivan Vladimirov, co-founder, Groupon Russia;
 • Moderator - Mikhail Tokovinin, General manager, Qsoft;

ECR Forum 2012 BO31 Enter Alexey Dmitriev.mov from ECR Community on Vimeo.

Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Electronic documents in court

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: The Supreme Commercial Court, Federal Tax Service, Federal Customs Service, GE Money Bank, Alliance Healthcare
Author: Igor Soloviev, Oleg Ovchar, Alexey Shashaev, Inga Yusts, Elena Vashuk

Electronic documents in court 
How to use electronic documents as evidence ? The first precedent in Russian practice

Электронные документы в суде 
Как использовать электронные документы в качестве доказательства? Первые прецеденты в российской практике.

Speakers/Докладчики:

 • Igor Soloviev, head of information and communication department, The Supreme Commercial Court; 
 • Oleg Ovchar, head of legal department, Federal Tax Service; 
 • Alexey Shashaev, head of IT department, Federal Customs Service; 
 • Inga Yusts, head of HR administration, GE Money Bank;
 • Elena Vashuk, Head of law department, Alliance Healthcare;
Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. eSource documents

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Deloitte UK, Baltika, Lenta, Procter&Gamble, Metro C&C, Billa, Arla Foods Artis
Author: Marina Kameneva, Aleksander Gribanovskyi, Anna Anikina, Andrey Maliy, Dmitry Kalinin, Ivan Kanaev, Mark Knight

eSource documents 
E-invoices are legalized in Russia, but what comes next? Business and Tax Ser- vice representatives work out the formats of electronic source documents.

Электронные первичные документы 
Электронные счета-фактуры легализованы в России, но какие будут следующие шаги? Бизнес и представители ФНС разрабатывают форматы электронной “первички”.

Speakers/Докладчики:

 • Mark Knight, manager, consulting, Deloitte UK; 
 • Ivan Kanaev, NKA Customer Service Manager, Baltika
 • Dmitry Kalinin, cargo operation group manager, Lenta; 
 • Andrey Maliy, IT- manager, Procter&Gamble
 • Anna Anikina, Invoice Control Department Manager, Metro C&C; 
 • Aleksander Gribanovskyi, Chief Accountant, Billa; 
 • Marina Kameneva, Chief Accountant, Arla Foods Artis;

ECR Forum 2012 BO63 Film Billa-Arla from ECR Community on Vimeo.

Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. CRM & Social media

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: L’Oreal, Diageo, Wimm-Bill-Dann, Beeline, Metro C&C, Azbuka vkusa, Ozon.ru, Groupon Russia, Notamedia, Hungry Boys
Author: Vladilen Sitnikov, Sergey Oseledko, Ivan Vladimirov, Mikhail Osmin, Galina Yaschuk, Vlad Tikhomirov, Olesya Malinovskaya, Julia Rubina, Elizaveta Nikolova, Lyudmila Malikova, Irina Zhdanova, Dmitry Khodovets

CRM & Social media 
The integration of social media with CRM strategics is the next frontier for organiza- tions to optimize the power social interactions to get closer to their customers.

CRM & Социальные медиа 
Интеграция социальных медиа и CRM- стратегий необходима компаниям, чтобы стать ближе к своим клиентам.

Speakers/Докладчики:

 • Dmitry Khodovets, Digital-manager, L’Oreal; 
 • Irina Zhdanova, Customer Marketing Director, Diageo; 
 • Lyudmila Malikova, Shopper Marketing Executive, Diageo; 
 • Elizaveta Nikolova, Digital-manager, Wimm-Bill-Dann; 
 • Julia Rubina, Head of brand and social media management, Beeline; 
 • Olesya Malinovskaya, Head of E-Commerce, Metro C&C; 
 • Vlad Tikhomirov, Head of brand communication, Metro C&C
 • Galina Yaschuk, Marketing director, Azbuka vkusa; 
 • Mikhail Osmin, Chief of digital sales, Ozon.ru; 
 • Ivan Vladimirov, Co-founder, Groupon Russia; 
 • Sergey Oseledko, General manager, Notamedia;
Moderator - Vladilen Sitnikov, Manager, Hungry Boys;

Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Shelf ready packaging

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Smurfit Kappa, Danone-Unimilk Group of Companies, X5 Retail Group, Lenta
Author: Galina Smirnova, Oleg Surovyagin, Irina Alpeeva, Marina Andronaki

Shelf ready packaging 
Shelf Ready Packaging is potential solution to address store operations efficiency, shelf replenishment and product avail- ability, visibility. The status of SRP development in Russia.

Shelf ready packaging 
Упаковка, готовая к выкладке - возможность повысить эффективность работы магазина, улучшить показатели наличия товара на полке, визуально облегчить покупателю выбор продукта. Что мешает развитию SRP в России?

Speakers/Докладчики:

 • Galina Smirnova, development manager Smurfit Kappa; 
 • Oleg Surovyagin, National Merchandising Manager, Group of Companies Danone Unimilk in Russia; 
 • Irina Alpeeva, Transport packaging specialist, X5 Retail Group; 
 • Marina Andronaki, Merchandising Director, Lenta;
Presentations/Презентации:


 

Forum for Cooperation 2012 - Strategic / PlenarySession

Anna Kwiatek 2012.06.13

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: The Nielsen Company, ECR Europe, University of Warsaw
Author: Claudia Suarez-Gapp, Luc Demeulenaere, Anna Giza-Poleszczuk

Three inspiring presentations from plenary, strategic session of Forum for Cooperation 2012 (ECR Poland Annual Conference). Every year the aim of Strategic session is to indicate important changes and trends in the development of the FMCG market.
1. Claudia Suarez Gapp from Nielsen explained how to effectively build customer satisfaction in the B2B environment, and how to build profitable relationships with customer.
2. Luc Demeulenaere of ECR Europe was talking about a new approach to shopper marketing in the Consumer and Shopper Journey concept. On the example of Greek supermarkets, the effectiveness of applied strategies and used practical solutions was shown.
3. Prof. Anna Giza-Poleszczuk in a great presentation on the sociology of the modern client explained the changes in the perception of freedom of choice and the effectiveness of marketing as well as the impact of “digitalization” of the world on the consumers behaviour.

FORUM WSPÓŁPRACY 2012 - Sesja Strategiczna

Trzy inspirujące prezentacje z plenarnej sesji strategicznej Forum Współpracy 2012. Sesja strategiczna co roku ma na celu wskazanie istotnych zmian i trendów w rozwoju rynku FMCG.
1. Claudia Suarez Gapp z Nielsena opowiedziała jak skutecznie budować satysfakcję klienta w kanałach B2B i jak uczynić relacje z klientem zyskownymi.
2. Luc Demeulenaere z ECR Europe opowiedział o nowym podejściu do shopper marketingu i koncepcji Consumer & Shopper Journey. Na przykładzie greckich marketów pokazał skuteczność zastosowanych strategii i praktycznych rozwiązań.
3. Prof. Anna Giza-Poleszczuk w świetnym wystąpieniu na temat socjologii współczesnego nabywcy opowiedziała o zmianach w postrzeganiu wolności wyboru i skuteczności marketingu a także o wpływie digitalizacji świata na zachowania klientów.


 


Posts 43 - 48 of 661
First | Prev. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Next | Last | All