Forum for Cooperation 2012 - Best Practice Session: Supply Chain Management.

Anna Kwiatek 2012.06.13

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Coca-Cola HBC, CHEP Poland, Nivea Polska, Energizer Group, Comarch, Leroy Merlin Polska, Bakalland, ILiM
Author: Piotr Wiącek, Maciej Kubiak, Lucyna Zaborowska-Princ, Iwona Przybył, Katarzyna Kowalska, Bartłomiej Wójtowicz, Norbert Ołtarzewski, Marcin Hajdul

In the practical part, the conference was divided into 2 parallel breakout sessions.

The Supply Chain Management Breakout consisted of five practical case studies whose authors have indicated the real benefits of cooperation in supply chain sharing (case study Beiersdorf-Energizer and Bakalland), the methods of supply chains processes optimization through the implementation of electronic data exchange and logistics labels (case study Leroy Merlin) and the implementation of full GDSN (Nestle learnings). Savings in the pallets management and packaging optimization in logistics were explained on the basis of Coca-Cola case study.

Sesja najlepszych praktyk: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.


W części praktycznej konferencja Forum Współpracy podzielona została na 2 równoległe sesje tematyczne.

Na sesję dot. Zarządzania Łańcuchem Dostaw składało się pięć praktycznych studiów przypadku, których autorzy wskazali rzeczywiste korzyści współpracy w zakresie współdzielenia łańcucha dostaw (case study Beiersdorf – Energizer oraz Bakalland), możliwości optymalizacji procesów łańcuchów dostaw poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych i etykiety logistycznej (case study Leroy Merlin) a także wdrożenie pełnego GDSN (doświadczenia Nestle). O oszczędnościach w gospodarce paletowej i optymalizacji zarządzania opakowaniami uczestnicy dowiedzieli się na podstawie case study Coca-Cola.


  

Forum for Cooperation 2012 - Best Practice Session: New Commerce.

Anna Kwiatek 2012.06.13

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Nielsen, Listonic, Unilever Polska, GS1 Poland, Nokaut, PayU, SGH
Author: Gabriel Matwiejczyk, Artur Czajka, Elżbieta Con, Sylwia Szlęzak, Marcin Łobejko, Jacek Pucher, Tomasz Maj, Joanna Kuzdak, Mariusz Dzieciątko

In the practical part, the conference was divided into 2 parallel breakout sessions.

New Commerce Breakout concentrated on the use of mobile technology in sales and the development of e-commerce on the FMCG market. In six consecutive presentations:
-Nielsen representatives talked about the consumer behaviour and shopping habits in digital world;
-Elżbieta Con from Listonic presented Alma Market case study about profits from leaflets digitalization and links of mobile shopping list with sales promotions;
-Sylwia Szlęzak and Marcin Łobejko from Unilever together with Jacek Pucher from GS1 proved the importance of reliable product data and presented the MOBIT application which allows mobile access to reliable data about purchased products enhanced with marketing and practical information;
-Tomasz Maj from Nokaut Group told about NokPay system that improves the process of FMCG purchase, through the use of mobile solutions;
link to the film: http://www.youtube.com/watch?v=KO-t2qvl5sw
-PayU representative presented the results of on-line payments willingness research, and the development of on-line transactions on the FMCG market;
-Mariusz Dzieciątko from SGH showed the methods used in social media research and examples of business value of the information gained from SM.


Sesja najlepszych praktyk: New Commerce.


W części praktycznej konferencja Forum Współpracy podzielona została na 2 równoległe sesje tematyczne.

Sesja New Commerce dotyczyła wykorzystania technologii mobilnych w sprzedaży i rozwoju e-handlu na rynku FMCG. W sześciu kolejnych prezentacjach:
- przedstawiciele Nielsena opowiedzieli o zachowaniach, preferencjach i nawykach zakupowych konsumenta i nabywcy w cyfrowym świecie;
- Elżbieta Con z Listonica przedstawiła case study dotyczący profitów z digitalizacji gazetek marketów Alma i powiązania mobilnej listy zakupów z promocjami sprzedażowymi;
- Sylwia Szlęzak i Marcin Łobejko z Unilevera wraz z Jackiem Pucherem z GS1 przekonali uczestników o istocie rzetelnych danych o produktach i zaprezentowali aplikację MOBIT umożliwiającą budowanie wizerunku firmy w oparciu o umożliwienie konsumentowi mobilnego dostępu do wiarygodnych danych o kupowanych produktach poszerzonych o marketingowo – sprzedażowe informacje;
- Tomasz Maj z Grupy Nokaut opowiedział o systemie NokPay usprawniającym proces zakupu m.in. produktów FMCG poprzez wykorzystanie rozwiązań mobilnych;

link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=KO-t2qvl5sw
- przedstawiciel firmy PayU przedstawił wyniki badań na temat skłonności klientów do płatności on-line i rozwoju zdalnych transakcji na rynku FMCG;
- Mariusz Dzieciątko z SGH pokazał sposoby badania mediów społecznościowych i przykłady wykorzystania pozyskanych informacji do budowania przewagi konkurencyjnej.


  

Forum for Cooperation 2012 - The legal workshop: Competition law in everyday trade practice.

Anna Kwiatek 2012.06.13

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Bobiński, Ciepierski, Kirchner, Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska
Author: Barbara Nowakiewicz, Anna Wołczkiewicz

The conference participants have learned about the legal aspects of commercial cooperation between business partners. The aim of the workshop was to explain how to form and develop the good trading cooperation in legally safe and anti-trust compliant way.


Warsztat prawny: Prawo konkurencji w codziennej praktyce handlowej.
Uczestnicy warsztatów poznali prawne aspekty współpracy handlowej pomiędzy partnerami biznesowymi. Dowiedzieli się m.in. w jaki sposób kształtować współpracę handlową, aby nie narazić się na zarzut stosowania niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję.


  

category management

Admin 2012.06.07

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Report
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: n/a  

Pallet Assessment Cards, version 4.0, February 2012

Mateusz Boruta 2012.01.31

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Poland
Companies involved: EPAL
Author: ECR Poland

These are Pallet Assessment Cards - simple tool to help in EUR Pallets management.
The four cards cover:
- EUR Pallet Types (blue card)
- features of a proper EUR Pallet (green card)
- allowed flaws (yellow card)
- unacceptable flaws (red card)

They shall be used as posters, in the pallet circulation environment - mainly during transport and warehousing operations. The PACs greatly simplify the assessment of pallets type, genuineness and quality.

This is version 4.0, published on 31st of January 2012.


  

Karty Oceny Palet - wersja 4.0, luty 2012

Mateusz Boruta 2012.01.31

Publication Date: 2011
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Polska
Companies involved: EPAL
Author: ECR Polska

Karty Oceny Palet - proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową.
Cztery karty zawierają - kompendium wiedzy nt. palet:
- Typy Palet EUR (karta niebieska)
- cechy prawidłowej palety EUR (karta zielona)
- uszkodzenia dopuszczalne (karta żółta)
- wady niedopuszczalne (karta czerwona)

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plakatów bądź broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane są palety - w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR, Epal oraz POHiD.

Wersja 4.0, opublikowana 31 stycznia 2012.


  


Posts 49 - 54 of 661
First | Prev. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Next | Last | All