Warsztaty: Trendy - Technologie - Przyszłość | FMCG na zakręcie 2014

Anna Kwiatek 2012.12.04

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: ECR Polska
Companies involved: GS1, Listonic, Grupa Nokaut, Fun In Desing, ILiM, eStore Media, iTraff Technology, SAS Institute, RockPay
Author: n/a

Prezentacje z Warsztatów "Trendy - Technologie - Przyszłość | FMCG na zakręcie 2014", które odbyły się w ramach spotkania grupy roboczej ECR Polska: MobECom.

Tematyka prezentacji dotyczy najbardziej aktualnych zagadnień związanych z najnowszymi trendami w e-handlu w FMCG, rozwiązań mobilnych w handlu, prawnych aspektów e-commerce, e-opakowań i narzędzi badania mediów społecznościowych.


  

Forum for Cooperation 2012 - The financial workshop: How to get over late payments?

Anna Kwiatek 2012.06.20

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Dun & Bradstreet
Author: Andrzej Osiński

The participants have learned about trends in payment timings in FMCG for last 12 months. They were explained about the mechanism of late payments and have learned what are the tools to prevent them and other methods to limit the financial risks.

Warsztat finansowy: Jak nie dać się pokonać zatorom płatniczym?

Prezentacja dotycząca terminowości płatności w branży FMCG w ostatnich 12 miesiącach oraz warsztat podczas którego uczestnicy poznali mechanikę zatoru płatniczego, narzędzia służące jego zapobieganiu, sposoby zarządzania należnościami oraz inne metody ograniczania ryzyka finansowego firmy.


  

Forum for Cooperation 2012 - The legal workshop: Competition law in everyday trade practice.

Anna Kwiatek 2012.06.13

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Bobiński, Ciepierski, Kirchner, Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska
Author: Barbara Nowakiewicz, Anna Wołczkiewicz

The conference participants have learned about the legal aspects of commercial cooperation between business partners. The aim of the workshop was to explain how to form and develop the good trading cooperation in legally safe and anti-trust compliant way.


Warsztat prawny: Prawo konkurencji w codziennej praktyce handlowej.
Uczestnicy warsztatów poznali prawne aspekty współpracy handlowej pomiędzy partnerami biznesowymi. Dowiedzieli się m.in. w jaki sposób kształtować współpracę handlową, aby nie narazić się na zarzut stosowania niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję.


  

ECR Image Brochure

ECR Switzerland 2011.11.25

Publication Date: 2011
Publication Language: German
Publication Country/Region: ECR Switzerland
Publication Type: Presentation
Publisher: ECR Switzerland
Companies involved: ECR Switzerland
Author: Wepfer, Bürli, Kunz  

ECR Baltic'10. Competition - Anti Trust Law Aspects for Retail and FMCG Industries (Dos and Don’ts)

Zolotarjova 2010.11.23

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Sorainen Law Office
Author: Rūdolfs Eņģelis

Rūdolfs Eņģelis (Sorainen Law Office)

R.engelis competition anti_trust_law_aspects_for_retail_and_fmcg_industries_dos_and_donts
View more presentations from ECR Community.


Download


  

ECR Baltic'10. Estonia Enters Euroland: A Two-speed Baltic Economic Development Ahead?

Zolotarjova 2010.11.23

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Stockholm School of Economics in Riga, NMS Consulting
Author: Morten Hansen

Morten Hansen (Stockholm School of Economics in Riga; NMS Consulting)

M.hansen estonia enters_euroland_a_two-speed_baltic_economic_development_ahead
View more presentations from ECR Community.

Download


  


Posts 1 - 6 of 37
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 | Next | Last | All