Pallets Assesment Cards - 5th version, English edition

Anna Kwiatek 2013.11.08

Publication Date: 2012
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Poland
Companies involved: PKN EPAL
Author: ECR Poland

Pallets Assessment Cards - a simple tool to help the pallet’s management.

Four cards contain a compendium of knowledge on pallets:
- The features of a proper pallet (two green cards) - p. 1 contains information about the characteristics of a proper new EUR and EPAL pallets (after 31 July 201), p. 2 contains tables with pallets’ markings used before 31 July 2013;
- Allowed flaws of EUR and EPAL pallets (yellow card) - contains pictures and descriptions of acceptable damages, that do not disqualify pallets fr om further exchange;
- Unacceptable flaws of EPAL and EUR pallets (red card) - contains pictures and description of damages that disqualify pallets fr om exchange and usage.

Pallets Assessment Cards, printed as posters or brochures, should be used wh erever pallets are being exchanged – especially wh ere transport and storage operations are made. They make the assessment of legality and quality of the pallets much easier. This tool is published and recommended by ECR Poland.


  

Karty Oceny Palet wrsja 5, Październik 2013

Anna Kwiatek 2013.10.14

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Polska
Companies involved: PKN EPAL
Author: Anna Jarzębowska-Kwiatek

Karty Oceny Palet - proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową.

Cztery karty zawierają kompendium wiedzy nt. palet:
- cechy prawidłowej palety (2 karty zielone) - cz. 1 zawiera informacje o cechach prawidłowych palet EPAL i EUR po 31 lipca 2013 r., cz. 2 zawiera tabele z oznaczeniami palet sprzed 31 lipca 2013 r.;
- uszkodzenia dopuszczalne (karta żółta) - zawiera zdjęcia i opisy dopuszczalnych uszkodzeń palet, które nie dyskwalifikują palet z obiegu;
- wady niedopuszczalne (karta czerwona) - zawiera zdjęcia i opis uszkodzeń palet, które dyskwalifikują je z obiegu.

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plakatów bądź broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane są palety - w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR, EPAL oraz POHiD.

Karty w formacie pdf umożliwiającym rozpowszechnianie dostępne są na stronie ECR Polska w zakładce "PALETY", pozycja "KARTY OCENY PALET (KOP)": http://www.ecr-all.org/poland/palety/karty-oceny-palet-kop/ . W celu uzyskania plików w rozmiarze i formacie drukarskim prosimy o kontakt z biurem ECR Polska.


  

Pallet Assessment Cards, version 4.0, February 2012

Mateusz Boruta 2012.01.31

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Poland
Companies involved: EPAL
Author: ECR Poland

These are Pallet Assessment Cards - simple tool to help in EUR Pallets management.
The four cards cover:
- EUR Pallet Types (blue card)
- features of a proper EUR Pallet (green card)
- allowed flaws (yellow card)
- unacceptable flaws (red card)

They shall be used as posters, in the pallet circulation environment - mainly during transport and warehousing operations. The PACs greatly simplify the assessment of pallets type, genuineness and quality.

This is version 4.0, published on 31st of January 2012.


  

Karty Oceny Palet - wersja 4.0, luty 2012

Mateusz Boruta 2012.01.31

Publication Date: 2011
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Tool
Publisher: ECR Polska
Companies involved: EPAL
Author: ECR Polska

Karty Oceny Palet - proste narzędzie ułatwiające gospodarkę paletową.
Cztery karty zawierają - kompendium wiedzy nt. palet:
- Typy Palet EUR (karta niebieska)
- cechy prawidłowej palety EUR (karta zielona)
- uszkodzenia dopuszczalne (karta żółta)
- wady niedopuszczalne (karta czerwona)

Karty Oceny Palet, wydrukowane w postaci plakatów bądź broszur, powinny służyć wszędzie tam, gdzie wymieniane są palety - w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych. Znacznie ułatwiają ocenę legalności i jakości palet, są narzędziem rekomendowanym przez ECR, Epal oraz POHiD.

Wersja 4.0, opublikowana 31 stycznia 2012.


  

ECR Baltic'10. Solving Pallet Issues for Better Trading

Zolotarjova 2010.11.23

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR Poland
Author: Mateusz Boruta
Mateusz Boruta (ECR Poland)

M.boruta solving pallet_issues_for_better_trading
View more presentations from ECR Community.Download

  

ECR AP Forum '08. Real Benefits from Pallet Standardization – A Case Study

ECR Asia Pacific 2010.10.08

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Thailand
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Logistics Consulting Asia , Business Development, Loscam Asia
Author: Mr. David Edwards, Mr. John Talbot

Speakers:
Mr. John Talbot, CEO – Logistics Consulting Asia
Mr. David Edwards, General Manager – Business Development, Loscam Asia
Real Benefits from Pallet Standardization
Download
  


Posts 1 - 6 of 8
First | Prev. | 1 2 | Next | Last | All