ECR Forum for Cooperation 2013 - Strategic Sessions / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR Polska, L'Oreal, Federacja Polskich Banków Żywności, Google Polska
Author: n/a

Companies need to change their ways of making business if they want to stay on the top. The market has matured to the sustainable development and sustainability is no longer just a PR slogan.
Internet and mobile technologies are already in common use in trade, and their importance will only grow.
FMCG major corporations should expect the reduction in the supply of skilled management - every year there will be fewer university graduates, and they will be less interested in working for FMCG companies.
During the two strategic sessions the importance of cooperation between trading partners was stressed. The speakers showed the opportunities to reduce food waste and to achieve cost savings through sustainable development. Business leaders and mentors spoke about trends that will shape the FMCG market and affect the development of businesses.

__________

Firmy chcąc utrzymać się na ryku w długim okresie muszą zmienić swój sposób działania. Rynek dojrzał już do zrównoważonego rozwoju a sustainability przestało być tylko hasłem PR-owym.
Internet i technologie mobilne na dobre zagościły już w handlu, a ich znaczenie będzie rosło.
Duże korporacje FMCG muszą przygotować się na zmniejszenie podaży wykwalifikowanej kadry managerskiej – z roku na rok mniej będzie absolwentów studiów wyższych, mniejsze też będzie zainteresowanie pracą w korporacjach FMCG.
Podczas dwóch sesji strategicznych Forum Współpracy ECR Polska podkreślono znaczenie współdziałania partnerów handlowych, przedstawiono możliwości zmniejszenia marnotrawstwa żywności i osiągnięcia oszczędności poprzez zrównoważony rozwój. Liderzy i mentorzy biznesu opowiedzieli o trendach jakie kształtować będą rynek FMCG i wpłyną na rozwój biznesów.


Prelegenci / Speakers:

Jean Charles Bondy (Managing Director, L’Oreal Polska), Mateusz Boruta (Dyrektor Zarządzający, ECR Polska): ECR in Poland, 15th Anniversary… because good cooperation pays off!
Ahmed Elafifi (CEO, Coca-Cola HBC Polska): Our strategies, reflecting consumer / market changes, for sustainable growth together with our retail partners.
Marek Borowski (Prezes Zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności): Sposoby ograniczania strat żywności i fenomen logistyczny Banków Żywności.
Jerzy Cichostępski (Co-Chairman Supply Forum, ECR Polska): Wiodące trendy polskiego rynku FMCG – wnioski z Open Space Meeting.
Jonathan Scott (Koźmiński Univercity): Profiting from Sustainability.
Michał Kramarz (Head of Retail, Google Polska): Przyszłość handlu: Jak połączyć to, co najlepsze w sklepie z tym, co najlepsze on-line.
Andrzej Kurkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego): Szkolnictwo Wyższe w Polsce a rynek pracy.

____________

Filmy do prezentacji Michała Kramarza, Google Polska / Films from Michał Kramarz's presentation, Google Poland:

Film 1: Mall of America, http://www.youtube.com/watch?v=2DdEjaJHRyA
Film 2: Adidas & Intel, http://www.youtube.com/watch?v=lUwL8tMHRNc
Film 3 Adidas NEO Window Shopping, http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U   
Film 4: GORTZ, http://www.youtube.com/watch?v=uSn7c1uw1_A
Film 5: Burbery 121 Regent Stree, http://www.youtube.com/watch?v=CokbQWI_15U
Film 6: Take Business Inside, http://www.youtube.com/watch?v=bo9Vd-ABA8k
Film 7: Project Glass, One Day, http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4


 

ECR Forum for Cooperation 2013 - Supply Chain Efficiency Breakout Session / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Institute of Logistics and Wareousing, Carlsberg Polska, Nielsen, Lego, Sonoco, DHL
Author: n/a

Efficiency in supply chains can be increased through effective cooperation between trading partners. Six case studies in this practical sessions showed real benefits of cooperation in the consolidation of warehouse space, the introduction of barcode data bars for private label retail chain, outsourcing of non core packaging and MRO, sales forecasting to prevent Out of Stock. The new ECR Poland and the Institute of Logistics and Warehousing project was presented – common benchmarking platform that allows fair comparison of key logistics’ indicators.

__________________


Wydajność w łańcuchach dostaw zwiększyć można poprzez efektywne współdziałanie partnerów handlowych. Sześć case study w tej sesji praktycznej wykazało rzeczywiste korzyści współdziałania w zakresie konsolidacji powierzchni magazynowych, wprowadzenia kodów kreskowych data bar dla produktów marki własnej sieci handlowej, outsourcingu procesów pakowania towarów i MRO, prognozowania sprzedaży w celu zapobiegania Out of Stockom. Przedstawiony został również nowy projekt ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania – platforma benchmarkingowa umożliwiająca rzetelne porównanie podstawowych wskaźników logistycznych.


Prelegenci / Speakers:

Marcin Dopierała (Regionalny Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska), Witold Grzesik (Kierownik Działu IT ds. Operacyjnych, Aniemex): Wdrożenie kodów kreskowych GS1 DataBar w grupie produktów marki własnej sieci Biedronka.
Karolina Kolińska (Kierownik Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania), Dariusz Krasoń (Manager ds. Logistyki, Carlsberg Polska): Powszechny barometr logistyczny - platforma benchmarkingowa ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Jarosław Bogusz (Global Account Manager, Nielsen Italy): Dostępność towaru w sieci (On Shelf Availability). Jak ograniczać Out of Stocki w celu zwiększenia sprzedaży? Przykłady z case studies.
Chris Hill (European Business Development Director, Sonoco Packaging Services): Full full Service: outsourcing non core packing activities – the LEGO experience.
François Mir (Directeur Supply Chain Organisation et Systemes, Carrefour Polska), Katarzyna Piątkowska (National Logistics Manager, Coca-Cola HBC Polska), Guilhem Vicaire (Poland Operations Director, FM Polska): The triple Win Model. How to optimize the supply chain from factory to consumer's basket.
Andrew Edwards (VP Business Development, DHL Supply Chain): MRO (Maintenance, repair, and operations) – why should you care? The unknown value.


 

ECR Forum for Cooperation 2013 - Legal Workshop / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: BCKS
Author: n/a

WARSZTAT PRAWNY: Prawne aspekty partnerstwa w łańcuchu dostaw.

Współdzielenie łańcucha dostaw (ang. shared supply chains) otwiera przed przedsiębiorcami szereg oczywistych korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów i redukcja wzajemnego ryzyka. Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych prawnych aspektów tej formy organizacji ciągów logistycznych, w szczególności ukazanie ewentualnych zagrożeń w zakresie zachowania poufności i tajemnicy handlowej przedsiębiorstw.

Prowadzący:  
Piotr Michałowski, Piotr Szwechłowicz (Aplikanci Radcowscy, Bobiński Ciepierski Kirchner Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska)


 

The 9th ECR Forum 2013 in Russia. Supply Chain world best practices

Admin 2013.06.10

Publication Date: 2012
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: CARREFOUR, HEINZ, MARS, METRO CASH&CARRY, K.HARTWALL, RETAIL QUIP AUSTRALIA
Author: n/a

Supply Chain  world best practices

Outstanding achievements of the winners of the ECR Europe Award: Efficient pooling - the case-study from the leading European retailer Carrefour and Speed docking initiative. Is Russia ready for a national competition in logistics?


Лучшие мировые практики в цепочке поставок
Выдающиеся достижения победителей ECR Europe Award: Поставки сборных грузов - опыт ведущего европейского ритейлера Carrefour, а также инициатива Speed docking от Heinz. Готова ли Россия к национальному соревнованию по логистике?


Speakers/ Докладчики:


Matteo GASPARINI, Transport Manager, CARREFOUR (ITALY);
Tom TILLEMANS, Head of Logistics Network Development, HEINZ (The Netherlands);
Igor MAZAEV, Customer Care and Outbound Logistics Manager, MARS;
Elena POPOVA, METRO CASH&CARRY;
Vesa Tempakka, CEO, K.HARTWALL;
Tom Hart-Davies, Managing Director, RETAIL QUIP AUSTRALIA.


Presentations/Презентации:ECR_Forum_2013_BO11_Carrefour
ECR_Forum_2013_BO11_Heinz
ECR_Forum_2013_BO11_Metro_CC_Mars
ECR_Forum_2013_BO11_KHartwall
 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Plenary session

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Metro Cash & Carry Russia, Kraft Foods Russia, Dixy Group, Nestle, Lenta, O’KEY, Auchan Russia, Unilever, Danone-Unimilk, Colgate-Palmolive , ECR Russia
Author: Pieter Boone, David Steer, Ilya Yakubson, Chris Tyas, Jan Dunning, Sebastien Verhaeghe, Ludovic Holinier, Sanjiv Kakkar, Filip Kegels, Burc Cankat, Maximilan Musselius

Speakers/Докладчики:

 • Pieter Boone, ECR Russia Board of Directors CoChairman, Managing Director Metro Cash & Carry Russia; 
 • David Steer, ECR Russia Board of Directors CoChairman, President Kraft Foods Russia; 
 • Ilya Yakubson, President Dixy Group; 
 • Chris Tyas, Head of Supply Chain for ZEUR, Nestle;
 • Jan Dunning, CEO, Lenta; 
 • Sebastien Verhaeghe, Executive Director, O’KEY; 
 • Ludovic Holinier, Management Control Director, Nasha Raduga, Auchan Russia 
 • Sanjiv Kakkar, Executive Vice President Unilever Russia, Ukraine, Belorus; 
 • Filip Kegels, CEO Danone-Unimilk; 
 • Burc Cankat, Vice President and General Manager, Colgate-Palmolive Russia; 
 • Maximilan Musselius, Executive director, ECR Russia; Expert Council «Electronic documents - sustainable economy»
Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Supply Chain best practices

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Nestle, Metro C&C, Auchan, Unilever, ComArch
Author: Roberto Mennilli, Julia Kalistratova, Philippe Hedoux, Alexander Guzhvin, Olga Wislawnych

Supply Chain best practices 
How to adopt the best Supply Chain practices to Russian realities, taking into account local peculiarities.

Цепочка поставок: лучшие практики 
Как адаптировать лучшие европейские практики работы в цепочке поставок к российским реалиям, принимая в расчет географию и технологическую оснащенность.

Speakers/
Докладчики:

 • Roberto Mennilli, Supply Chain Director, Nestle; 
 • Julia Kalistratova, Supply Chain Director, Metro C&C; 
 • Philippe Hedoux, Management control director, Auchan;
 • Alexander Guzhvin, Senior Business Analyst, EDI expert Unilever; 
 • Olga Wislawnych, Business Solution ManagerComArch;

Presentations/
Презентации: 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Scorecard

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Kantar Retail, PepsiCo, Diageo
Author: Vadim Khetsuriani, Danilova Angelika, Elena Chernigovskaya, Anatoliy Pogiba

Scorecard 
The leading companies approach. Success- full cases and barriers to cooperation.

Scorecard 
Практики ведущих компаний по релизации Scorecard. Успешный опыт и барьеры на пути развития сотрудничества.

Speakers/Докладчики:

 • Vadim Khetsuriani, Retail Insights Director Central Eastern Europe and Middle East, Kantar Retail; 
 • Danilova Angelika, National Key Account Manager, PepsiCo; 
 • Elena Chernigovskaya, Business improvement manager, Diageo; 
 • Anatoliy Pogiba, Independent Expert;
Presentations/Презентации:


 

GS1 Report 2011 - How smart are our Supply Chains?

ECR Switzerland 2011.11.25

Publication Date: 2011
Publication Language: German
Publication Country/Region: ECR Switzerland
Publication Type: Report
Publisher: n/a
Companies involved: IBM Switzerland, GS1 Switzerland
Author: S. Heimrich, V. Wepfer, P. Spada, R. Bürli 

Forum for Cooperation 2011 - ECR Poland Conference

Anna Kwiatek 2011.10.17

Publication Date: 2011
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: ECR Poland
Companies involved: Auchan Polska, CHEP Poland, Colian Logistics, Neuca Group, Unilever, Comarch
Author: Paweł Pietraszko, Maciej Kubiak, Jarosław Taberski, Marcin Gałka, Sylwia Szlęzak, Bartłomiej Wójtowicz

Presentations from the first ECR Poland Forum for Cooperation, from Best Practicies Session.
The Forum took place on the 6th of October, 2011 and was divided into two sessions: Best Practicea and Strategic.

In the Best Practices Session, the speakers explained how to cut pallets managment cost due to jointly agreed standards, how to reduce transport costs with supply chain sharing and how to benefit most form Electronic Data Interchange (EDI) - in terms of e-invoicing.


 

Invitation to the ECR Workshop "Effective Cooperation between Retailers and Suppliers"

ECR Czech-Slovak 2011.08.17

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Czech & Slovakia
Publication Type: Article
Publisher: CZ-SK ECR
Companies involved: n/a
Author: Katerina Tepla

Invitation to the upcoming event.


 

ECR Europe Forum ‘11. BO1.1 - Supply chain consolidation is the world

2011.04.10

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Capgemini, ECR Europe, Heinz, Kraft Foods, Kühne & Nagel, Meralliance, Unilever, University Eindhoven/Dinalog
Author: Dennis Wereldsma, Xavier Hua, Tom Tillemans, Andrea Szucsany, Tim Beckmann, Laurent Jamier, Fokke van der Veer, Tom de Kok


Looking around Europe for the best practices in supply chain management, one thing in particular is seen to be enabling further reductions in inventory, transport costs and CO2 emissions – supply chain consolidation. This session focuses on this topic and show what is new.
Companies participating in the the Future Supply Chain group of the Consumer Goods Forum show how they explored the possibilities of a cross-border, multi-modal consolidation using road and railway transport to ship goods from and to eastern Europe. Participants in the Dutch Dynalog project are building a cross-chain control centre that uses the internet to manage an optimised consolidation process where supply and demand of transport and warehouse capacity are matched. Finally, fresh fish supplier Meralliance demonstrates what opportunities supply chain collaboration can bring to small and medium sized enterprises and how they, with ECR France, seized them.
Speakers: Dennis Wereldsma, Capgemini; Xavier Hua, ECR Europe; Tom Tillemans, Heinz; Andrea Szucsany, Kraft Foods; Tim Beckmann, Kühne & Nagel; Laurent Jamier, Meralliance; Fokke van der Veer, Unilever; Tom de Kok, University Eindhoven/Dinalog
Facilitated by ECR Netherlands.
Download Presentations:
Future Supply Chain in Action: Multi Modal Transport Sharing (TCGF/Capgemini)

Towards a Collaborative FMCG Value Chain (Unilever)

A SME's Supply Chain Roadmap (Meralliance)


 

ECR Europe Forum ‘11. BO2.1 - Collaborative inventory optimisation

2011.04.10

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: 4flow, Colgate Palmolive, Metro Systems, Unilever
Author: Sören Hagen, Andreas Kick, Antonio Bianchi, Eberhard Braun, Ettore Piccirillo


This breakout session explores new inventory strategies aimed to decrease end-to-end inventory, from supplier warehouse to retailer shelf, taking into account retailer/supplier inter-dependencies and overcoming the traditional unilateral approach while maintaining speed to shelf, high availability rates and an overall sustainable business performance.

Delegates will see the latest ECR inventory optimisation project results where 16 companies from the consumer goods sector helped to identify new approaches in reducing supply chain inventories collaboratively. A conceptual framework will be presented as a roadmap from the initial idea to the implementation of an improvement action plan in an FMCG environment.

This session will provide delegates with a new perception of inventory in the supply chain. Learn how both sides, retailer and supplier, can benefit equally from collaborative approaches.[CUT]

Speakers: Sören Hagen, Andreas Kick, 4flow; Antonio Bianchi, Colgate Palmolive; Eberhard Braun, Metro Systems; Ettore Piccirillo, Unilever.

Facilitated by ECR Europe and 4flow.

Download Collaborative inventory optimization - an end-to-end perspective Presentation


 

ECR Europe Forum ‘11. BO4.4 - The future value chain

ECR Europe 2011.04.10

Publication Date: 2011
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Capgemini, The Consumer Goods Forum
Author: n/a


Where do you want to be in 2020? Do you know how consumers will shop in 10 years? Can you guarantee sustainable sourcing for agricultural products? Do you know how to survive a negative Facebook viral fan page?

The answers to these and other questions will determine how prepared the industry is to succeed in the new decade.

The 2020 Future Value Chain initiative explores the opportunities and challenges that will face the consumer goods industry over the next decade and identifies the activities that need to be put in place today to ensure the industry is well positioned for 2020.

Delegates learn about the trends that will have the greatest impact on the industry, the objectives on which the industry should focus and the tactics that will help achieve these objectives. The results of the Future Value Chain programme represent the collective thinking of almost 250 executives, from local and international retailers and manufacturers, third-party partners, academia and industry associations from around the globe.

Industry leaders who have participated in this global programme will share their thoughts and experiences.
Facilitated by The Consumer Goods Forum and Capgemini.
Download Future Value Chain 2020 Presentation2020 Future Value Chain from Maximilian Musselius on Vimeo.

2020 Future Value Chain from Maximilian Musselius on Vimeo.


 

ECR Baltic Forum ‘08. Opportunities in Warehouse process development after a Pick-by-Voice implementation

Zolotarjova 2010.11.19

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Optiscan
Author: Kimmo Yli-Kokko

Kimmo Yli-Kokko (Optiscan)
warehouse_processView more presentations from ECR Community.Download


 

ECR Baltic Forum ‘08. Supply Chain visibility – leverage real-time information about demand, orders, inventory and movements to streamline operations and increase your service level

Zolotarjova 2010.11.19

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Tieto Enator / CDC Supply Chain, JYSK Baltics
Author: Kristīne Vilemsone, Jouko Kalevi Hoikkala

Jouko Kalevi Hoikkala (Tieto Enator / CDC Supply Chain) & Kristīne Vilemsone (JYSK Baltics)

09 supply chain_visibility
View more presentations from ECR Community.

Download


 

ECR Baltic Forum '09. Responsive Supply Chain- Competitive Advantage for all the Links of the Chain

Zolotarjova 2010.10.29

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: TOC Solutions Lithuania
Author: Nerius Jasinavicius

Speakers:
Nerius Jasinavicius (TOC Solutions Lithuania)

Nerius jasinavicius toc_sprendimai


View more presentations from ECR Community.Download


 

ECR Baltic Forum '09. Measuring for supply-chain optimization

Zolotarjova 2010.10.29

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Premia FFL, Agile & Co
Author: Elīna Spūle, Andis Kļaviņš

Speakers:
Elīna Spūle (Agile & Co) & Andis Kļaviņš (Premia FFL)

Elina spule _andis_klavins


View more presentations from ECR Community.

Download


 

ECR Baltic Forum '09. Steps Towards the Future FMCG Supply Chain

Zolotarjova 2010.10.29

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Baltic
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: DHL
Author: Claus-Jürgen Garbisch

Speakers:
Claus-Jürgen Garbisch (DHL)

Claus garbisch dhl


View more presentations from ECR Community.

Download


 

ECR AP Forum '10. Case Study: Achieving Visibility and Control Over Sales and Supply Chain Operations – With a Discussion of Future Scenarios

ECR Asia Pacific 2010.10.22

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Thailand
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Logistics Consulting Asia
Author: Mr John Talbot, Partner


Mr John Talbot, Partner, Logistics Consulting AsiaJohn talbot achieving visibility & control

Downloa 

ECR AP Forum ‘10. Case Study: Achieving Visibility and Control Over Sales and Supply Chain Operations – With a Discussion of Future Scenarios

ECR Asia Pacific 2010.10.18

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Malaysia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Logistics Consulting Asia
Author: Mr John Talbot

Mr John Talbot, Partner, Logistics Consulting Asia
John talbot achieving visibility & controlDownload


 

ECR AP Forum '08. Opening Afternoon Plenary Session – A Keynote Speaker on Supply Chain and Customer Collaboration from DHL Exel Supply Chain

ECR Asia Pacific 2010.10.11

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Thailand
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: DHL (Asia Pacific)
Author: Mr. Paul H. Graham

Speakers:
Mr. Paul H. Graham, Chief Executive Officer Asia Pacific
Supply chain & customer collaboration
View more presentations from ECR Community.Download


 

ECR AP Forum '08. Changing the Game with Your Customers – A Supply Chain Strategy in Action

ECR Asia Pacific 2010.10.11

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Thailand
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: L’Oreal
Author: Mr. Jeffrey Russell

Speakers:
Mr. Jeffrey Russell, Managing Partner, Supply Chain Asia Pacific & Consumer Goods Industry ASEAN, Accenture with a representative from L’Oreal
A Supply Chain Strategy in Action

View more presentations from ECR Community.

Download 

Editorial: An opportunity for fresh thinking [ECR Journal Vol. 8, No.1, Autumn 2008]

ECR Journal 2010.09.20

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Daniel T. Jones, Arnd Huchzermeier, Alan Mitchell
By Daniel T. Jones, Arnd Huchzermeier and Alan Mitchell
How rapidly things change! Just a few months ago most business were making plans on the assumption of continued robust prosperity. But the world's financial crisis has made mincemeat of all that. Recessions looms, you can almost hear the sound of people battening down the hatches, withdrawing their horns and preparing for the worst rather the best.
There are some silver linings though. Many consumer good suppliers and retailers provide the daily necessaries and affordable luxuries that fare relatively well in recession.
Download the article
 

CPFR: Myths and Realities [ECR Journal Vol. 4, No. 2, Winter 2004]

ECR Journal 2010.09.15

Publication Date: 2004
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Joe Andraski

by Joe Andraski

Branding CPFR as an expensive investment is not in keeping with the experience of companies that have engaged in successful implementation.

VICS’ comment on the article ‘CPFR: Myths and Realities’ that appeared in the ECR Journal Summer 2004 issue.
Download the article


 

At the Cutting Edge of Best Practice [ECR Journal Vol. 5, No. 1, Summer 2005]

ECR Journal 2010.09.15

Publication Date: 2005
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Alan Mitchell

by Alan Mitchell
The 4th International ECR Research Symposium, held at IULM Milan, gathered researchers to discuss emerging industry best practice. Under the microscope: information sharing, in-store experience and supply chains.
Download the article


 

Building on foundations of sand? [ECR Journal Vol. 3, No. 1, Spring 2003]

ECR Journal 2010.09.14

Publication Date: 2003
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Nicole DeHoratius, Ananth Raman

by Nicole DeHoratius and Ananth Raman
Virtually every major supply chain initiative within ECR assumes companies are working with accurate inventory data. This could be a big mistake.

Virtually every major ECR supply chain initiative from vendor managed inventory to CPFR assumes companies are working with accurate inventory data. How wrong they are! And how big a risk?

Download the article


 

Lean and green: 'doing more with less' [ECR Journal Vol. 3, No. 1, Spring 2003]

ECR Journal 2010.09.14

Publication Date: 2003
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: David Simons, Robert Mason

by David Simons and Robert Mason

Firms are under pressure to prove their environmental credentials. Now a win-win way of weaving ‘green’ considerations into business decisions is emerging.

Mapping the environmental impact of day-to-day activities such as supplying cartons of orange juice or an apple throws up many surprising results – and the information we need to make better decisions.
Download the article


 

Sales and order forecasts in CPFR [ECR Journal Vol. 4, No. 1, Summer 2004]

ECR Journal 2010.09.14

Publication Date: 2004
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Gerhard Arminger

by Gerhard Arminger
Creating the best possible sales and order forecasts requires consideration of many, varied circumstances. Getting the right mix of micro- and aggregate forecasting, and of personal communication and automation is crucial.
Download the article


 

CPFR: Myths and realities [ECR Journal Vol. 4, No. 1, Summer 2004]

ECR Journal 2010.09.14

Publication Date: 2004
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Mark Doiron


by Mark Doiron

CPFR promises its practitioners many important benefits. Yet few grocery retailers are enthusiastic. Why? CPFR suits some business models better than others - and many other supply chain initiatives promise richer returns.
Download the article
 

Unleashing the power of intelligence [ECR Journal Vol. 2, No. 1, Spring 2002]

ECR Journal 2010.09.10

Publication Date: 2002
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Hau L. Lee

by Hau L. Lee
What comes after Efficient Replenishment and CPFR? The next leap forward could be intelligent demand-based management, which turns data into intelligence and integrates marketing and supply chain efficiency.
Download the article


 

New forms of CPFR [ECR Journal Vol. 2, No. 2, Winter 2002]

ECR Journal 2010.09.09

Publication Date: 2002
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Katerina Pramatari, Georgios I. Doukidis, Angeliki Poulymenakou, Dimitris Papakiriakopoulos

by Katerina Pramatari, Dimitris Papakiriakopoulos, Angeliki Poulymenakou and Georgios I. Doukidis
To date, most CPFR projects have focused on retailer distribution centres, on new product introductions and products on promotion. But CPFR principles can be applied to the entire range, delivered direct to stores.


Download the article


 

ECR: a “fresh” look from Japan [ECR Journal Vol. 2, No. 2, Winter 2002]

ECR Journal 2010.09.09

Publication Date: 2002
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Hirofumi Matsuo, Yasuaki Takeda

by Hirofumi Matsuo and Yasuaki Takeda
Popular Japanese foods such as sushi and sashimi are all about freshness: raw fish starts to discolour after just two hours on the shelf. So how do Japanese retailers organise their supply chains to deliver freshness?


Download the article


 

Creating a customer-driven supply chain [ECR Journal Vol. 2, No. 2, Winter 2002]

ECR Journal 2010.09.09

Publication Date: 2002
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Article
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: Daniel T. Jones, Philip Clarke

by Daniel T. Jones and Philip Clarke
Traditional retail supply chains work according to the motto better, centralised and distant”. Each firm operating within these supply chains seeks to optimise its own activities and buffer itself against others upstream and downstream. And customers are strangers, walking anonymously through the store selecting from what is available.
Well, get ready for a complete U-turn – a change in direction which takes us to a very different destination.
The motto of tomorrow’s leading-edge supply chains will be “fresher, simpler and closer”. Products will flow quickly and seamlessly down value chains which encompass many different firms, in direct response to consumer orders. Consumers themselves will no longer be strangers.
Far from it, they will be an integral, crucial and value-adding link in the whole process.


Download the article


 

ECR Asia Pacific P&G China-Metro Supply Chain Performance Improvement Project

ECR Asia Pacific 2010.05.14

Publication Date: 2010
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR China
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Metro Cash&Carry, P&G
Author: Mr. Denny Yang, Ms. Jin Lan, Mr. Xu Bin, Ms. Nellie Wu, Ms. Terry Tang, Ms. Kim Kehoe, Ms. Grace Li, Mr. Philip Cai

Objective
1.Overall improved supplier performance
2.Increase profits
Download this Presentation


 

"Plan, prévisions et approvisionnements concertés - Manuel de mise en œuvre du CPFR"

Xavier Hua (ECR France) 2010.02.12

Publication Date: 2001
Publication Language: French
Publication Country/Region: ECR France
Publication Type: Bluebook
Publisher: n/a
Companies involved: GENCOD EAN France, ECR France
Author: n/a

Fruit des réflexions menées par 66 sociétés industrielles, de distribution, de conseil et de service, ce manuel situe les enjeux et les perspectives du CPFR dans le contexte français. Il livre de précieux enseignements sur sa mise en œuvre, notamment sur ses implications organisationnelles, ainsi que sur les outils et échanges d'informations qu'il requiert. Résultat d'une concertation et de la capitalisation des connaissances des entreprises françaises, les concepts décrits dans ce manuel sont cohérents avec les travaux internationaux menés aux Etats-Unis par le VICS et en Europe par ECR Europe. Ce manuel les complète de la description des messages EDI nécessaires à chacune des étapes, des ressources humaines à mobiliser et des fonctions impliquées. Il indique comment la GPA peut intervenir dans la phase de réapprovisionnement pour les produits standards hors promotion.
Septembre 2001 ; 76 pages ; Partenaire : GENCOD EAN France


 

"Réduire les ruptures en linéaire, les stocks résiduels et les surcoûts logistiques – Qualité des prévisions et concertation industriel – distributeur pour les promotions, les produits saisonniers et les nouveaux produits"

Xavier Hua (ECR France) 2010.02.12

Publication Date: 2008
Publication Language: French
Publication Country/Region: ECR France
Publication Type: Bluebook
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: n/a

Depuis 10 ans, ECR France a conduit plusieurs groupes de travail dédiés à l’optimisation des promotions (1998), à l’optimisation du lancement de nouveaux produits (1999), au planning des échéances communes et aux prévisions concertées des promotions (1999-2000) et au CPFR - plan, prévisions et approvisionnements concertés (2001) et édité les manuels de bonnes pratiques correspondants. Deux programmes de formation, l’un sur l’optimisation des promotions et l’autre sur le lancement de nouveaux produits ont été développés en 2004.
Les résultats de tous les pilotes bilatéraux de mise en œuvre se sont révélés excellents et prometteurs ; pour autant, le déploiement massif des bonnes pratiques élaborées collectivement n’est pas réalisé. La non-disponibilité d’outils permettant de systématiser la génération de prévisions de qualité et/ou d’automatiser la concertation entre industriel et distributeur a été considérée, en première analyse, comme la cause de nos difficultés de massification.
Le groupe de travail à l’origine de ce document a été créé initialement en vue de lever ces deux obstacles. Après avoir auditionné plusieurs offreurs de solutions et échangé sur les pratiques de ses participants, il constate qu’il n’y a plus, aujourd’hui, d’obstacles techniques : les nouveaux outils de prévisions englobent l’intégration des historiques, la caractérisation des opérations, les simulations, … et les outils de concertation développés permettent d’aligner les processus, les plannings, … et de gérer par exception. La difficulté est d’un autre ordre.
Comment déployer les succès de mise en œuvre des bonnes pratiques obtenus par les pilotes alors qu’un très grand nombre d’acteurs est concerné, tant dans l’entreprise qu’entre partenaires ?
Ce document de synthèse fera la part des choses sur les véritables obstacles à lever en proportionnant les réponses aux enjeux des opérations et en donnant aux acteurs la motivation nécessaire pour réduire, à la plus grande satisfaction des consommateurs, les ruptures en linéaire, les surstocks et les surcoûts.
Mai 2008, 60 pages


 

"Conditions et qualité de la livraison des produits de grande consommation - Recommandation distributeurs et industriels "

Xavier Hua (ECR France) 2010.02.12

Publication Date: 2007
Publication Language: French
Publication Country/Region: ECR France
Publication Type: Tool
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: n/a

- Principes communs
- Modalités d'application : taux de service, évaluation des préjudices liés à un taux de service déficient, pénalités, causes d'exonération de pénalité, pré-requis pour l'amélioration de la qualité de la livraison.
Octobre 2007, 6 pages


 

ECR Europe Forum '05. Use the ECR scorecard to benchmark and improve your performance [Cases: P&G-Metro]

2010.01.09

Publication Date: 2005
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: IBM, Procter & Gamble, GS1 South Africa, METRO Group, Grocery Manufacturers of America, Langsdale Crook
Author: Chris Cave Jones, Jim Flannery, August Iwansk, Rita Marzian, Pam Stegeman, Martin White

logo_conference2005Use the ECR scorecard to benchmark and improve your performance:
The ECR scorecard from the Global Commerce Initiative (GCI) enables you to benchmark your supply- and demand-side collaboration against the performance of other companies. This session explains the use of the scorecard and includes a short explanation of basic ECR techniques.

Speakers:
Chris Cave Jones, IBM,
Jim Flannery, Procter & Gamble,
August Iwanski, GS1 South Africa,
Rita Marzian, METRO Group,
Pam Stegeman, Grocery Manufacturers of America,
Martin White, Langsdale Crook
Facilitated by
the Global Commerce Initiative (GCI)

Scorecard ECR Europe Forum '05. Use the ECR scorecard to benchmark and improve your performance. Presentation By Ecr South Africa
View more documents from ECR Community.Download presentation
ECR Europe Forum '05. Use the ECR scorecard to benchmark and improve your performance
View more documents from ECR Community.Download presentation


 

ECR Europe Forum ‘08. Corporate Social Responsibility and responsible sourcing

2009.12.12

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Migros, Nestlé Group
Author: n/a


logo_berlinCorporate Social Responsibility (CSR) policies can place demands all the way along the supply chain. To cope with the increasing diversity of CSR initiatives, we will be considering how co-operation between retailers and brand manufacturers, via mutual recognition of programmes, can help harmonise those standards, avoid audit fatigue and highlight the CSR performance of suppliers –thus creating greater value for consumers.

Facilitated by Migros and Nestlé Group.

ECR Europe Forum ‘08. Corporate Social Responsibility
View more documents from ECR Community.Download SCR and responsible sourcing


 

ECR Europe Forum '08. Future supply chain 2016

2009.12.07

Publication Date: 2008
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: GCI, Philips Consumer Lifestyle, Kraft Foods, Crown Europe, Carrefour, Capgemini
Author: Ard Jan Vethman, Jos Visee, Jochen Rackebrandt, Roland Dachs, Xavier Derycke


logo_berlinAre you ready for 2016? This session will focus on the future physical supply chain and the critical role collaboration will play. Discussion will centre on the changes that will need to take place, the toolkit for the future supply chain, the new integrated model and the next steps that must be taken to make it real.

Speakers: Ard Jan Vethman, Capgemini; Xavier Derycke, Carrefour; Roland Dachs, Crown Europe; Jochen Rackebrandt, Kraft Foods; Jos Visee, Philips Consumer Lifestyle. Facilitated by GCI.

Download Future supply chain 2016: designing for new parametersECR Europe Forum '08. Future supply chain 2016
View more documents from ECR Community.
 

ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden

ECR Sweden 2009.12.03

Publication Date: 2009
Publication Language: Swedish
Publication Country/Region: ECR Sweden
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR Sweden
Author: Mats Hvalgren


ECR Sweden Forum ‘09. News from ECR Sweden
View more documents from ECR Community.Download presentation by Mats Hvalgren


 

ECR France Forum '06. Exchange of information in the supply chain upstream

Xavier Hua (ECR France) 2009.12.01

Publication Date: 2006
Publication Language: French
Publication Country/Region: ECR France
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: GIVAUDAN, DANONE
Author: Thomas TEISSEIRE, Jean-Luc VAUGRANTE


ECR France Forum ‘06. Échange d’information dans la chaîne d’approvisionnement amont
View more documents from ECR Community.Download presentation by Thomas TEISSEIRE (DANONE) – Jean-Luc VAUGRANTE (GIVAUDAN)


 

ECR France Forum '06. Service Level

Xavier Hua (ECR France) 2009.12.01

Publication Date: 2006
Publication Language: French
Publication Country/Region: ECR France
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: CASINO, Nestle, AUCHAN
Author: Eva ALCAIDE, Hervé DAUDIN, Erik ANGOT


ECR France Forum ‘06. Taux de service en linéaire
View more documents from ECR Community.Download presentation by Eva ALCAIDE (AUCHAN) - Erik ANGOT (NESTLE) - Hervé DAUDIN (CASINO)


 

ECR Russia Forum '09. Inventory Management

Maximilian Musselius [ECR Russia] 2009.11.23

Publication Date: 2009
Publication Language: Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Accenture
Author: Konovalov Alexey


droppedImage_45-th Annual ECR-Rus

Оптимизация товарных запасов в ритейле (электроника и бытовая техника) Элементы теории управления товарными запасами (на тактическом и стратегическом уровне). Пример проекта оптимизации товарных запасов, реализованного компанией Аксенчер в 2008 году (подход, основные направления улучшений, оценка сложности и затрат, определение приоритетов и реализация рекомендаций) Выводы и особенности проекта

Inventory level optimization in retail (electronic and domestic appliances) Some elements of inventory management theory Business case of inventory optimization project, executed by Accenture company in 2008 (approach, key directions for improvement, estimation of complexity and cost, priority setting and roll-out of the project) Specifics and learning

Download:

Konovalov Alexey, consultant Accenture, Supply Chain practice


 

ECR Russia Forum '09. VMI/CPFR

Maximilian Musselius [ECR Russia] 2009.11.22

Publication Date: 2009
Publication Language: Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR ePoS Project, MIR
Author: Georgy Ogandzhanov, Nikolay Vodolazskiy


droppedImage_45-th Annual ECR-Rus

В данной сессии лидеры индустрии поделятся примерами из реальной практики: как с помощью партнерства можно достичь высоких результатов. В рамках сессии будет обсуждаться процесс управления запасами поставщиком (VMI), а также лучшие практики по управлению товарными запасами в сетях в целом.

vmiVMI/CPFR. Manufacturer and Retailer collaboration – enabling growth in demand driven supply networks

In this breakout session, industry leaders shared real-life examples that show how collaboration can deliver bottom-line results and top-line growth. The session covered processes such as VMI as well as best practices on inventory management by retailers.[CUT]
Speakers:
Nikolay Vodolazskiy, Supply chain Director, MIR
Georgy Ogandzhanov, Head of ECR ePoS Project


 

ECR Russia Forum '09. Scorecard

Maximilian Musselius [ECR Russia] 2009.11.22

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Danone, Nestle Rossiya
Author: Sergey Kireev, Sergey Shadrin


droppedImage_45-th Annual ECR-Rus

scorecardСистема показателей Scorecard – практика ECR ECR-Rus представляет Ежегодный обзор по Показателям соответствия совместно с Партнерским проектом по Scorecard (Collaborative, 1-to-1 Scorecard). Будут представлены последние достижения компаний из FMCG / Retail отрасли, показывающие эффективность проекта по Scorecard как инструмента для измерения и сравнения эффективности бизнеса компании с партнерами.

Scorecard case for ECR – driving implementation ECR-Rus introduces the Annual Compliance Survey results together with the 1to-1 Scorecard. Hear the latest figures & KPIs from the leaders of FMCG / Retail Industry and make Scorecard a Tool for your business performance measurement and benchmarking.

Speakers:

Sergey Kireev, National Customer Service Manager, Nestle Rossiya

Sergey Shadrin, National KA & Moscow FO Manager Supply Chain, Danone


 

ECR Europe Forum ‘09. Going green

2009.11.15

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Sustainable Europe Research Institute, Planet Retail, Kraft Foods, IVL Swedish Environmental Research Institute, Per Erik Karlsson, BauMax AG
Author: Jörg Greimel, Friedrich Hinterberger, Natalie Berg, Jonathan Horell, Elin Eriksson


logo_forumThe economic downturn has changed the way consumers shop, with value in many cases overtaking sustainability as a shopping priority. But is this the end of the greening grocery scene? While high-end items take a hit, many elements to sustainability continue to feature on retailers’ and manufacturers’ agendas.

Speakers: Jörg Greimel, BauMax AG; Elin Eriksson, Per Erik Karlsson, IVL Swedish Environmental Research Institute; Jonathan Horell, KraKft Foods; Natalie Berg, Planet Retail; Friedrich Hinterberger, Sustainable Europe Research Institute.
Facilitated by Planet Retail.

Download GETTING LEAN BY GOING GREEN 

ECR Europe Forum ‘09. Future supply chain 2018

2009.11.15

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Coca- Cola, Crown Europe, GS1, Henkel, Nestlé, Unilever, Carrefour, Capgemini
Author: Ard Jan Vethman, Nigel Bagley, Chris Tyas, Lars Siebel, Mark d’Agostino, Roland Dachs, Jean-Michel Rothier, Agustin Riveiro, Jean-François Caillaud


logo_forumOne year after its publication, this session recaptures the key essence of the Supply Chain Report. It offers an outstanding insight into actual pilots and how the work of the 2018 Supply Chain Platform Team is delivering solutions capable of changing the way the FMCG industry deals with the supply chain of the future. Join this session if you are interested in real-life collaborative approaches on shared warehouses, shared transport and hubs. Witness how new challenges might be transformed into a wealth of opportunities for your company.

Speakers: Ard Jan Vethman, Capgemini; Jean-François Caillaud, Agustin Riveiro, Carrefour; Jean-Michel Rothier, Coca- Cola; Roland Dachs, Crown Europe; Mark d’Agostino, GS1; Lars Siebel, Henkel; Chris Tyas, Nestlé; Nigel Bagley, Unilever.


Facilitated by GCI.
Download FUTURE SUPPLY CHAIN 2018


 

ECR Europe Forum ‘09. Inventory management [Crash Course]

2009.11.15

Publication Date: 2009
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Institute of Logistics and Warehousing
Author: Stanisław Krzyżaniak


logo_forumHave you ever seen a company keep no inventory at all yet guarantee uninterrupted production and meet its customer expectations on product availability? Unlikely.
Despite numerous concepts and solutions focused on inventory reduction, this issue remains critical in many companies. So it pays to know more about it. This crash course will give you a short review of IM concepts and IM’s role in supply chains and, particularly, ECR solutions.

Facilitated by Institute of Logistics and Warehousing and ECR Poland.Download Inventory management


 

Reusable Transport Items – Organisational recommendations (2003)

2003.12.10

Publication Date: 2003
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Bluebook
Publisher: n/a
Companies involved: n/a
Author: n/a


by Centrale für CO-organisation - CCG (2003)

Click here to download

Reusable Transport Items (RTI), crates, pallets and roll cages, represent the "Nuts and Bolts" of the European Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Supply Chain. At the end of the previous millennium an increasing variety of equipment, managed in a variety of different ways, was used to handle an expanding catalogue of products, all with the aim of reducing supply chain costs for individual elements within the total supply chain. But different incompatible management systems for RTI have led to market fragmentation and supply chain inefficiencies - standardised methods are needed to organise their distribution and return.

RTI are considered as assets, which need to be tracked & traced through the supply chain to enable their efficient use for all involved parties. RTI may have commercial implications if they are subjected to deposits or fees related to their use. For invoicing purposes RTI have to be accounted separately. To do this, a unique identification of RTI and standardised communication of the related information is required. This report explains how the EAN.UCC-system should be used for this purpose.


 

Integrated Suppliers – ECR is also for suppliers of ingredients, raw materials & packaging

2000.11.27

Publication Date: 2000
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Bluebook
Publisher: n/a
Companies involved: Iggesund, Impress, AssiDomän, Kraft Foods, Repsol, Kappa SSK, Quest International, Johnson&Johnson UK , Impress, Loders Croklaan, Procter & Gamble, Henkel, Douwe Egberts Nederland, Dapsa, Grolsche Bierbrouwerij Nederland, Karl Höll, EAN France, Van Leer Packaging Worldwide, CCG, Smurfit Europe, Kimberly-Clark Europe, Bestfoods Benelux, Akzo Nobel Coatings, EAN International, Fraunhofer AVK, AIM - ECR Europe, Fraunhofer Applications Center for Transport Logistics and Communications Technology (AVK)
Author: S. Amara, M. Lefers, L. Lally, K. Kompa, R. Jimenez, F. Jimenez , E. Evans, S. Eckert, A. de Groot, K. Davies, W. Crul, T. Clarke, J-P. Cabri, D. Betrán, S. Berndsen, P. Bailey , R. Ashford, C. Lewis , F. Volland, B. van Triest, R. van der Tweel, P. Tottman, H. Teygeler, R. Sarx, S. Ritter, G. Ried, E. Renon, J. Rautert, J. Owen, P. Oltersdorf , A. Molenkamp, L. Matamoros, S. Lister, G. Owens, R. Zimmermann, A. Stein, G. Prockl , P. Klaus, S. Distel, A. Baresel, K. Recke

by Fraunhofer Applications Centre for Transport Logistics and Communications Technology (2000)
pub_2000_integrated_suppliers_blue_book-1Click here to download

Integrated Suppliers is a concept for improving the part of the supply chain between manufacturers and their tiers of suppliers of ingredients, raw materials and packaging. By sharing information both parties are able to exercise judgement on costs, quantities and timing of deliveries and production in order to streamline the product flow and to move to a collaborative relationship. The goal of this booklet is to promote the application of the key concepts of Integrated Suppliers in the supply chain. Based on existing case studies spread over Europe and supply chain theory it is demonstrated that suppliers play an important role in "working together to fulfil consumer wishes better, faster and at less costs".


 


Posts 1 - 51 of 51
First | Prev. | 1 | Next | Last | Paged